Ivo Jončev

Ivo Jončev - malíř


* narozen 27.10.1958 v Roudnici nad Labem

Žije ve Štětí. Poslední výstava proběhla tamtéž v červnu 2001. V současné době své práce prezentuje na svých internetových stránkách a vystavuje jen sporadicky. Většina obrazů se nachází v privátních sbírkách jak u nás, tak zahraničí. Jako samouk jde od svých 17 let vlastní cestou s tím, že kombinuje různé výtvarné techniky s klasickou malbou. Věnoval se rovněž nějaký čas pastózní malbě a lá prima. S díly z této doby se mohla veřejnost seznámit už v roce 1986 na společné výstavě s výtvarníkem Františkem Hejdou.

Po té následovaly jeho snahy o seberealizaci spíše na poli hudebním. Dá se říci, že toto rozkročení mezi muzikou a malbou zůstalo ještě dlouho jeho životním dilematem. Následně přešel ke staré osvědčené lazurní technice jemné olejomalby, kdy hlavním motivem zůstává i nadále meditativní tichá krajina a mysticky laděná zátiší.

Ve své tvorbě se rád vrací k takovým malířům, jako byl Julius Mařák, Ivan Konstantinovič Ajvazovskij, Henk Helmantel a nechá se jimi v dnešní neurotické době inspirovat. V autorových dílech je zcela patrné, že jeho naturelu vyhovuje se zcela bezkonfliktně nořit v imaginární vidění barvy a světla, evokovat fantazii pro pohádkovost, prolamovat reálno a s využitím jistého (předpokládaného) souznění s percipientem se dělit o jemnou hranici mezi snem a skutečností.